اطلاعیه!

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. اطلاعیه!

با توجه به تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری که آرامستان ها را ملک عمومی محسوب و تحت مالکیت شهرداری می داند، همچنین تصرف بیش از اندازه قبر خریداری شده عرفاً و شرعاً حرام بوده و به عنوان تصرف اموال عمومی محسوب و پیگرد قانونی دارد، محوطه سازی و نصب سایبان در اطراف و روی قبر جدا خودداری نموده و چنانچه تخلفی صورت پذیرفت، برابر قانون حاضر به پذیرش هر گونه برخورد و معرفی به نهادهای قضایی می باشند.

لازم به ذکر است این شهرداری از تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ اقدام به جمع آوری مصالح و مکانهایی که فاقد تدفین متوفی و غصب گردیده اقدام می نماید، فلذا خواهشمند است همشهریان بزرگواری که مصالح یا تجهیزاتی در آرامستان های شهر دارند قبل از تاریخ فوق نسبت به جمع آوری اقدام و در غیر این صورت شهرداری هیچ گونه تعهدی نسبت به وسایل فوق ندارد.

از کلیه شهروندان خواهشمندیم نسبت به رعایت قانون شهروندی، کمال همکاری را با شهرداری رضوانشهر داشته باشند.

 

فهرست