برج های رضوانشهر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. جاذبه های گردشگری
  4. chevron_right
  5. برج های رضوانشهر

رضوانشهر چهار برج دیده بانی داشت. سه تا از این برج ها در منطقه ی اسفیدواجان و یکی در اران واقع شده بودند.هر برج چهار طبقه بود و به وسیله ی راه رو باریک پلکانی یا به قول مردم محل اُرچین (اُریب چین.پله) از طبقه ای به طبقه ای دیگر راه داشت. دیوارهای برج ها از گل ورزیده درست شده بود و در فاصله معین سوراخ هایی برای دیده بانی داشتند و زمانی که نیاز بوده است نگهبانانی در برج ها می گمارده اند. اکنون برج ها از میان رفته اند. فقط از یکی از آن ها آثاری حدود ۳ متر باقی مانده است.

فهرست