محصولات باغی شهر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. محصولات باغی شهر

لیست محصولات باغی شهر به شرح زیر می باشد.

ردیف نام  تولید کننده محصول تناژدر سال شماره تماس
گردو
بادام
انگور
به
ورود اطلاعات تولید کنندگان

تولید کنندگان

  • نوع محصول(باغی،زراعی،صنایع دستی،دام و طیور)عنوان محصولمیزان تولید سالیانهواحد تولیدتوضیحات ضروری 
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

فهرست