جاذبه های گردشگری
جاذبه های تاریخی و گردشگری رضوانشهر

آثار باستانی و تاریخی هر منطقه نشانگر قدمت، تاریخچه و تمدن آن منطقه می باشد. مطابق با تاریخچه شهر رضوانشهر و با توجه به قدمت شهر، آثار متعددی در این شهر وجود داشته است. اما متاسفانه بخشی از این آثار در اثر کم توجهی و عدم آگاهی تخریب شده است و یا آنگونه که درخور و لایق این آثار با ارزش می باشد به آنها توجه نشده است و در طول تاریخ دستخوش تغییرات و یا تخریب شده است. 

برخی از آثار تاریخی شهر رضوانشهر 

 • مساجد تاریخی رضوانشهر
  1. مسجد تاریخی سنگی رضوانشهر
  2. مسجد تاریخی اران رضوانشهر
 • آسیاب تاریخی
  1. آسیاب دشتی رضوانشهر
 • خانه های تاریخی رضوانشهر
  1. خانه های افشاری رضوانشهر
  2. خانه عباس یزدانی رضوانشهر
  3. خانه مختاری رضوانشهر
  4. خانه قاسمی رضوانشهر
 • عمارت اربابی
  1. عمارت اربابی رضوانشهر
 • ساباط تاریخی
  1. سه ساباط رضوانشهر
 • جاذبه های مذهبی 
  • امام زاده 
   1. امام زاده رضوانشهر
  • مساجد
   1. مسجد باقرالعلوم (مسجد سنگی) رضوانشهر
   2. مسجد اران رضوانشهر (مسجد جامع)