مراکز بهداشتی-درمانی
بیمارستان
مشخصات:
جنسیت مراجعین: بانوان، آقایان
آدرس: ……….
ساعات کاری: هر روزه
آمبولانس: دارد
داروخانه: دارد
آزمایشگاه: ندارد
خانه بهداشت
مشخصات:
جنسیت مراجعین: بانوان، آقایان
آدرس: ……….
ساعات کاری: هر روزه
داروخانه: ندارد
آزمایشگاه: ندارد
آمبولانس: ندارد