مراکز تفریحی
پارک شهدای رضوانشهر
مشخصات:
جنسیت مراجعین: بانوان، آقایان
آدرس: ……….
ساعات کاری: همه روزه
کافی شاپ/ رستوران/ بوفه خوراکی:
پارکینگ:
پارک مهرگان رضوانشهر
مشخصات:
جنسیت مراجعین: بانوان، آقایان
آدرس: ……….
ساعات کاری: همه روزه
کافی شاپ/ رستوران/ بوفه خوراکی:
پارکینگ:
سالن شهدای رضوانشهر
مشخصات:
جنسیت مراجعین: بانوان، آقایان
آدرس: ……….
ساعات کاری: همه روزه
کافی شاپ/ رستوران/ بوفه خوراکی:
پارکینگ: