تقدیر از دکتر سید مهدی هاشمی بابت خدمات رایگان به شهروندان

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. تقدیر از دکتر سید مهدی هاشمی بابت خدمات رایگان به شهروندان

.به گزارش روابط عمومی شهرداری رضوانشهر، از  جناب آقای دکتر سید مهدی هاشمی بابت زحمات و خدمات رایگان نسبت به شهروندان رضوانشهری در محل شهرداری تقدیر گردید

فهرست