مناسبت ها و رویدادهای مهم
شورای شهر
چندرسانه ای شهر …..
شاخص های مهم شهر
شهر بهشتی
۰
جمعیت کل
درجه شهرداری
۰
تعداد خانوار
سال تاسیس ۱۳۶۶
۰
تعداد شهدا و ایثارگران

جهت کسب اطلاعات، دریافت بخشنامه ها و فرمها بر روی واحد مورد نظر کلیک نمایید.

پیشرفت پروژه ها

پروژه اول۵۰%
۵۰%
پروژه اول۵۰%
۵۰%
پروژه اول۵۰%
۵۰%
پروژه اول۵۰%
۵۰%
فهرست